Dịch vụ

Xét nghiệm tại nhà

Ở nhà vẫn được xét nghiệm với chi phí hợp lý là giải pháp sức khỏe mà dịch vụ Xét nghiệm tại nhà WECARE247 mang đến cho bạn.

Không cần đi lại và chờ đợi quá lâu mà vẫn được đội ngũ giỏi chuyên môn xét nghiệm tận nơi và trả kết quả nhanh chóng; đem lại sự tiện lợi, thoải mái cho mỗi Khách hàng chính là ưu điểm của dịch vụ xét nghiệm tại nhà của WECARE247. Các gói xét nghiệm đang triển khai:

Gói xét nghiệm Giá tiền
1. Gói xét nghiệm kiểm tra sức khỏe CƠ BẢN (7 Hạng mục, 43 chỉ số) 850.000 VNĐ
2. Gói xét nghiệm kiểm tra sức khỏe ĐỊNH KỲ (10 Hạng mục, 46 chỉ số) 1.200.000 VNĐ
3. Gói xét nghiệm kiểm tra sức khỏe TOÀN DIỆN (20 Hạng mục, 58 chỉ số) 2.770.000 VNĐ/Nam
2.980.000 VNĐ/Nữ
4. Gói xét nghiệm TẦM SOÁT UNG THƯ (7 loại ung thư đối với nữ, 6 loại ung thư đối với nam) 1.310.000 VNĐ/Nam
1.520.000 VNĐ/Nữ
5. Gói xét nghiệm SÀNG LỌC TIỀN HÔN NHÂN (17 Hạng mục, 53 chỉ số) 2.280.000 VNĐ/Nam
3.160.000 VNĐ/Nữ
6. Gói xét nghiệm TIỀN SẢN (14 Hạng mục, 47 chỉ số) 2.140.000 VNĐ
7. Gói xét nghiệm đánh giá SỨC KHỎE GAN MẬT (11 Hạng mục, 15 chỉ số) 1.690.000 VNĐ
8. Gói xét nghiệm BỆNH LÝ VỀ KHỚP (11 Hạng mục, 47 chỉ số) 1.110.000 VNĐ
Copyright © 2022 Wecare247. All rights reserved.
Platinum Wildcard SSL