top of page
CTV-07.jpg
​Ứng dụng WeCare247

Nhiều chính sách giới thiệu đa dạng, hấp dẫn dành cho Cộng tác viên.

pngwing.com (1).png
pngwing.com (1).png
CTV-01.png

Giới thiệu

Ứng dụng giới thiệu khách hàng dành cho Cộng tác viên mong muốn kiếm thêm thu nhập cùng WeCare247.

Tính năng nổi bật

Giới thiệu khách hàng

Chương trình hợp tác giới thiệu khách hàng gia tăng thu nhập cho Cộng tác viên.

Giới thiệu Cộng tác viên

Tìm kiếm thêm Cộng tác viên mới. Cùng WeCare247 phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ.

Rút tiền từ ví điện tử

Liên kết và rút tiền trực tiếp thông qua MoMo, Viettel Money nhanh chóng, dễ dàng.

Đăng ký, đăng nhập dễ dàng

Chỉ cần sử dụng số điện thoại và thông tin cá nhân cơ bản để tham gia WeCare247 CTV.

PNG mobile.png
​Ứng dụng WeCare247

Tham gia làm Cộng tác viên cùng WeCare247.

pngwing.com (1).png
android.jpg
pngwing.com (1).png
app store.jpg

Hoặc quét mã QR để tải ứng dụng nhanh chóng hơn!

bottom of page